Jak pomáhá

Běh pro Paraple je benefiční sportovně společenská akce. Je to příležitost setkat se s přáteli a příznivci Centra Paraple a přiblížit jim Paraple a naši činnost. A už tradičně je to také veselé a zábavné odpoledne pro dospělé i děti.

Pohybem pro Paraple je určena pro všechny vrcholové i rekreační sportovce. Přihlášení účastníci se mohou mezi sebou, ať už jako jednotlivci či týmy, na dálku utkat v několika disciplínách. Variant, jak se zapojit, pohybem prospět sobě a zároveň i přispět Centru Paraple, je spousta: běh, jízda na kole, koloběžce, handbiku, skateboardu či bruslích nebo chůze, a to jak samotná, tak spojená s procházkou s kočárkem či se psem. Sportovat a sbírat kilometry může každý dle svých možností, kdykoliv a kdekoliv, jak se komu právě hodí. Každý pohyb se počítá!

Akce díky registracím běžců a darům partnerských firem přináší do finančního rozpočtu Centra Paraple každý rok významnou částku. Také letos bude výtěžek použit na služby Centra Paraple lidem na vozíku.

Výsledky minulých Běhů:

2022 1 917 účastníků, výnos 1 133 812 Kč
2021 4 181 účastníků, výnos 1 780 955 Kč
2019 982 běžců, výnos 493 000 Kč
2018 542 běžců, výnos 510 000 Kč
2017 621 běžců, výnos 486 000 Kč
2016 1 000 běžců, výnos 763 000 Kč
2015 750 běžců, výnos 529 708 Kč
2014 573 běžců, výnos 491 000 Kč

Naše filozofie

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění.
Hlavní službu – sociální rehabilitaci – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktoři nácviku soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, osobní asistenti a další.
Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poraněním míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 280 lidí. Téměř 60 z nich se stane novými klienty Centra Paraple a absolvuje sociálně rehabilitační pobyt. V průběhu roku se na Centrum Paraple obrací přibližně 600 osob po poranění míchy z celé České republiky pro různou formu podpory či pomoci.