Běh pro Paraple 2023

V Praze se po třiadvacáté běželo pro Paraple. Tradiční akce přilákala přes 800 účastníků.

V sobotu 27. 5. se v Malešickém parku uskutečnil letošní Běh pro Paraple. Lidé si mohli zaběhnout trať na 100 metrů nebo vyzkoušet orientační běh. Svým startovným přispěli na činnost Centra Paraple, které pomáhá lidem na vozíku. Do jeho rozpočtu poputuje z akce částka 400 tis. Kč. Součástí programu bylo i vyhlášení výsledků květnové výzvy Pohybem pro Paraple.

Krásné počasí, nabitý program i příležitost pomoci přivedly na charitativní akci 852 registrovaných účastníků. 538 z nich závodilo na stometrové trati, 150 jich vyrazilo na trasu letošní novinky – orientačního běhu. Akci společně zahájili prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák, jeho ředitel David Lukeš a Michal Horáček, zakladatel Běhu pro Paraple.

„Říká se, že udržet úroveň akce je těžší, než ji vymyslet. Letošní Běh pro Paraple se povedl. Skvělou náladu a energii jsem si z něj odnesl až domů. Tolik veselých dětí a dobromyslných dospělých bych rád potkával častěji. Díky všem, kteří Běh podpořili, uspořádali i těm, co přišli!” uvedl Zdeněk Svěrák.

Kromě běžeckých klání byl pro účastníky připravený pestrý doprovodný program včetně hudebních, tanečních i akrobatických vystoupení a aktivit pro děti. Organizaci akce zajišťovalo 90 zaměstnanců, dobrovolníků a firemních partnerů.

„Z celého paraplecího týmu jsem cítil velkou odpovědnost směrem k lidem, kteří se rozhodli podpořit naše centrum účastí na této akci. A také chuť jim svým nasazením upřímně poděkovat. Tato energie se nám vrátila zpět od všech účastníků i interpretů a na akci tak panovala opravdu úžasná atmosféra. Už teď se těším na Běh 2024,“ řekl David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Během odpoledne byly také vyhlášeny výsledky květnové výzvy Pohybem pro Paraple. Třetí ročník celorepublikové akce probíhal od 1. 5. do 25. 5. 2023. Lidé při ní mohli běhat, chodit či jezdit na kole nebo bruslích a sdílet nasbírané kilometry.

Akce vznikla během pandemie jako „náhrada“ za tradiční Běh pro Paraple. Avšak od prvního ročníku je tak úspěšná, že funguje i nadále. Do výzvy se letos zapojilo téměř 1 800 jednotlivců a 312 týmů (z toho 26 školních tříd). Pohybem pro Paraple centru vyneslo 515 tis. Kč. 
Dosažené výkony vítězů vybraných kategorií: tým – 45 669,5 km, třída – 5082,83 km, běh (muži) – 510,21 km, jízda (žena) – 3482,11 km, chůze (junior) – 264,62 km, malá kolečka (brusle, koloběžka) – 762,76 km, ZTP/P – 926 km.

Celkový výtěžek z obou akcí, 915 tis. Kč, Centrum Paraple použije na dofinancování své hlavní služby – pobytové sociální rehabilitace. Ta je komplexně propracovaným systémem péče, pomoci a podpory, který klientům s poškozenou míchou poskytuje odborný tým centra již 29 let.

Roční rozpočet Centra Paraple činí bezmála 70 milionů korun, z nichž více než 50 % musí organizace získat z darů od jednotlivců a firem. Kompletní náklady na třítýdenní sociálně-rehabilitační pobyt jednoho klienta činí zhruba 200 tisíc korun.

Autoři fotografií: Petr Hricko, Lukáš Klingora, Jaroslav Sven Šaloun