Hýbejte se s námi a pro nás

 

Také v roce 2023 jste podpořili činnost Centra Paraple pohybem. 
Ať už jste zdolali osobní rekord, porazili kamarády nebo jen překonali vlastní lenost, v každém případě jste pomohli. 
Děkujeme! 

Výtěžek z obou akcí tvoří významnou položku našeho rozpočtu. Pomáhá financovat hlavní službu Centra Paraple – pobytovou sociální rehabilitaci, která vrací lidi s poškozením míchy zpátky do života. 

Už teď pro vás chystáme výzvu na jaro 2024 
Běhejte, jezděte nebo chodťe a sdílejte s námi své výsledky ze sportovní aplikace či hodinek. Důležitá je jen celková vzdálenost, kterou zdoláte. A pokud překonáte nejen sebe, ale i ostatní, můžete získat zajímavé ceny. 
Jaro 2024 
Pojďme se potkat na tradiční akci s mimořádnou atmosférou, známými tvářemi a rodinným programem. V roce 2024 již po čtyřiadvacáté! 

Takto v roce 2023 zvaly známé osobnosti na akce Pohybem pro Paraple a Běh pro Paraple

Co je pobytová sociální rehabilitace

Lidé po poškození míchy k nám do Centra Paraple přijíždějí na třítýdenní sociálně-rehabilitační pobyty během prvních měsíců po úrazu či onemocnění, i kdykoli v průběhu „nového“ života. Pomáháme jim překonat těžkou životní situaci a žít svůj život dál svobodně a naplněně. Náš sehraný tým je složený ze sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, instruktorů nácviku soběstačnosti, pohybových terapeutů, psychologa a psychoterapeuta, osobních asistentů a zdravotních sester. Společně s klienty řešíme vše, co život s míšním poškozením přináší. Ať už jde o prevenci, péči o tělo, sebeobsluhu a soběstačnost, výběr kompenzačních pomůcek, mezilidské vztahy, zaměstnání a trávení volného času.

Jsem rád, že naše jarní akce Pohybem pro Paraple a Běh pro Paraple opět oslovily tolik lidí. Také díky jejich podpoře můžeme nadále co nejlépe pomáhat všem, kteří se po poškození míchy chtějí vrátit zpátky do aktivního života.“ 

David Lukeš, ředitel Centra Paraple

O Běhu v číslech

Ročníků

běžců

Kč pro Centrum Paraple