Jak Běh pro Paraple pomáhá

Běh pro Paraple je benefiční sportovně společenská akce. Je to příležitost setkat se s přáteli a příznivci Centra Paraple a přiblížit jim Paraple a naši činnost. A už tradičně je to také veselé a zábavné nedělní odpoledne pro dospělé i děti. Akce díky registracím běžců a darům partnerských firem přináší do finančního rozpočtu Centra Paraple každý rok významnou částku. Také letos bude výtěžek použit na služby Centra Paraple lidem na vozíku.

Výsledky minulých ročníků:

  • 2018: 542 běžců, výnos 510 000 Kč
  • 2017: 621 běžců, výnos 486 000 Kč
  • 2016: 1 000 běžců, výnos 763 000 Kč
  • 2015: 750 běžců, výnos 529 708 Kč
  • 2014: 573 běžců, výnos 491 000 Kč

Celkový výnos od roku 2000 činí fantastických 8 036 000 Kč.

Naše filozofie

Centrum Paraple může díky podpoře veřejnosti pomáhat lidem na vozíku a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Svými službami motivujeme a podporujeme klienty v úsilí o samostatnost a společenské a pracovní uplatnění. Našimi hlavními službami jsou sociální rehabilitace a odborné poradenství.
Každý rok v důsledku úrazu nebo onemocnění dojde k poškození míchy a k ochrnutí u asi 250 lidí. Téměř 1/3 z nich se stane novými klienty Centra Paraple. Ročně využívá pomoc Centra asi 1400 lidí z celé republiky.